Velkommen til nye medlemmer

Kim Bertelsen, Electricon A/S

Leo B. Nielsen, Nordea Danmark

Tommy Oversø, Flottegulve.dk

Rudi Pedersen, Kilsmark

Tobias Mortensen, HTH Herning

Diana Østergaard, Hem Group A/S