Velkommen til nye medlemmer

Bert Meijers, Bæredygtig Herning

Bekir Özkardes, Nordea

Ulrik Petersen, Vækstfonden

Jacob Fink, Finkbyg / Fink Ejendomme

Henrik Kjeldsen, EuroSkills Herning2025

Bjarne Carlsen, Zacco Denmark A/S

Christian N. Reventlow, Ravnsgaard Smede- og Maskinværksted

Simon K. Lauridsen, Ledelsesrådgiveren

Thomas Pedersen, Fiks IT A/S

Olav Langdahl, Langdahl Consult ApS

Anne-Mette Thorøe, Herning HF & VUC

Anne-Mette S. Christensen, InfoSuite A/S