Velkommen til nye medlemmer

Dann Handberg, Feldborg Savværk A/S

John Moeslund, JM Data, Ikast ApS

Ulrich Gorm Albrechtsen, Reklamebureauet Konceptas

Kristine Holm-Jensen, Museum Midtjylland

Charlotte Bæk Risbjerg, RisbjergRelation

Hakan Yilmaz, JGNordic Silverline ApS

Simon Lauridsen, LedelsesRådgiveren IVS

Rikke Andersen, Fermaten