Netværksgrupper

Alle medlemmer af Midtjysk Lederforum tilbydes deltagelse i et “netværk i netværket” for at styrke vores forening, skabe rum til fortrolig sparring og for at skabe nye og stærkere relationer. Vi kalder det ML Netværksgrupper.

I gruppen får du et fortroligt rum, hvor emner, udfordringer og dilemmaer, som ligger tæt på din hverdag, kan drøftes. Grupperne vil bestå af 5-6 personer.

Grupperne vil blive selvkørende og skal således selv stå for at fastsætte mødedatoer og beslutte mødets tema.

Omdrejningspunktet for netværkene er ledelse, og pga. emnets spændvidde kan de enkelte grupper således udvikle sig meget forskelligt. Det er i høj grad op til gruppens medlemmer.
Hver gruppe har en ambassadør, som er gruppens tovholder og som sørger for at udpege en ansvarlig for næste møde. Ambassadøren sørger ligeledes for kontakten ind i bestyrelsen og til sekretariatet.

Ønsker du at benytte dette tilbud? Skriv til sekretariatet på info@lederforum.net – så finder vi en plads til dig.