Om Midtjysk Lederforum

Midtjysk Lederforum er et netværk for  ca. 200 virksomhedsledere i det midtjyske område dedikeret til opgaven med at lede Midtjylland mod fortsat fremgang.

Netværket ønsker ikke bare at være et regionalt forum, hvor regionens erhvervsledere kan mødes og udveksle viden, erfaring og kontakter på tværs af brancher og interesser.

Det er også Midtjysk Lederforums ambition at bringe det globale perspektiv på fremtidens muligheder og udfordringer for virksomheder og virksomhedsledere ind i netværket.

Inspiration, provokation, opfordring og udfordringer af medlemmerne er således en fast del af dagsordenen i Midtjysk Lederforum med regionens fortsatte vækst som den klare målsætning.

Midtjysk Lederforum byder på en række af både faglige arrangementer, netværksmøder og en årlig udlandstur i forbindelse med vores ordinære generalforsamling.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med et medlemskab er du velkommen til at kontakte os.