Midtjysk Lederforums vilkår og betingelser

Videregivelse af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger, f.eks. ved at registrere dig, tilmelde dig et arrangement eller deltage i en undersøgelse mv. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, mail, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. I forbindelse med tilmelding til et event er obligatoriske oplysninger markeret tydeligt på formularen. Afgivelse af øvrige oplysninger i forbindelse med tilmelding til en service er frivilligt.

Beskyttelse af personoplysninger
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Registrering af informationer
Midtjysk Lederforum behandler og gemmer alle dokumenter i al kontakt med eksisterende og potentielle medlemmer elektronisk.

Ønsker et medlem at se, hvilke data Midtjysk Lederforum har registeret om virksomheden eller medlemmet, bedes virksomheden henvende sig til Midtjysk Lederforums sekretariat.

Medlemskab af Midtjysk Lederforum
Ved indmeldelse i Midtjysk Lederforum gøres virksomhed og kontaktperson bekendt med, at de pr. mail modtager tilbud og muligheder via Midtjysk Lederforums nyhedsmail.

På www.lederforum.net vises en medlemsliste med angivelse af virksomhedsnavn, medlemsinformationer og hjemmeside.

Et medlemskab af Midtjysk Lederforum er løbende og gældende frem til opsigelse af medlemskab.

Udmeldelse af Midtjysk Lederforum
Udmeldelse af Midtjysk Lederforum kan ske pr. mail eller mundtligt ved henvendelse til Midtjysk Lederforums sekretariat.

Ved udmeldelse af Midtjysk Lederforum slettes personlige oplysninger om kontaktpersonen. Fakturaoplysninger opbevares i henhold til gældende lovgivning og revisionskrav.

Ved udfyldelse af formularer på hjemmesiden
Ved udfyldelse af formularer på www.lederforum.net er man bekendt med at de opgivne oplysninger registreres i vores system.

Brug af billeder
I forbindelse med events og netværksarrangementer afholdt i regi af Midtjysk Lederforum tages der billeder. Disse billeder bruges på:

www.lederforum.net
Sociale medier tilknyttet Midtjysk Lederforum
Powerpoint-præsentationer
Tryksager produceret af Midtjysk Lederforum
Ønsker en deltager ikke at figurere på disse billeder, kan deltageren henvende sig til Midtjysk Lederforum inden starten på det pågældende arrangement.

Ønskes et billede efterfølgende fjernet, bedes man kontakte Midtjysk Lederforum på info@lederforum.net

Revideret maj 2018

 

Cookie informationer