Kenneth Jensen

Direktør for teknik og stabe

Tlf.: 21132415

E-mail: kenje@ikast-brande.dk