6. Maj 2021 16:00 - 17:00


Ordinær generalforsamling

Tilmelding er ikke længere muligt her på siden. Send i stedet en mail til info@lederforum.net – så finder vi en plads til dig 😊.

——————————————————————————————————————————————————————————–
Som allerede meddelt i mail udsendt den 17. marts, afholder vi foreningens ordinære generalforsamling torsdag den 6. maj kl. 16.00 – 17.00.

Generalforsamlingen afholdes online (via Zoom).

Dagsorden i følge vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse
  • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  • Fastlæggelse af kontingent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer jf.§8
  • Valg af bestyrelsessuppleanter jf.§8
  • Valg af statsautoriseret revisor
  • Behandling af indkomne forslag
  • Eventuelt

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal ifølge vedtægterne være indleveret skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Denne frist er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at overholde, hvorfor fristen er forlænget til den 21. april. Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.