19. Maj 2020 16:00 - 17:00


Ordinær generalforsamling 2020

Den 19. maj 2020 blev Midtjysk Lederforums ordinære generalforsamling afholdt, men denne gang på en ganske anderledes måde, nemlig elektronisk via ”GoToWebinar”. Dette skyldtes forsamlingsforbuddet ifm. Covid-19, som således betød, at den planlagte generalforsamlingstur til Bruxelles måtte aflyses.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Fastlæggelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. §8
  6. Valg af bestyrelsessuppleanter, jf. §8
  7. Valg af statsautoriseret revisor.
  8. Behandling af indkomne forslag.
  9. Eventuelt

På generalforsamlingen blev den nye bestyrelse valgt – se den samlede bestyrelse her