Marts 2021


ML Netværksgrupper – Et nyt tilbud til dig

Tilmelding til netværksgrupperne er ikke længere muligt her på siden. Send i stedet en mail til info@lederforum.net – så finder vi en plads til dig 😊.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Vi kan nu tilbyde alle medlemmer deltagelse i et “netværk i netværket” for at styrke vores forening, skabe rum til fortrolig sparring og for at skabe nye og stærkere relationer. Vi kalder det nye initiativ ML Netværksgrupper.

I gruppen får du et fortroligt rum, hvor emner, udfordringer og dilemmaer, som ligger tæt på din hverdag, kan drøftes. Grupperne vil bestå af ca.10 personer.

Grupperne vil blive selvkørende og skal således selv stå for at fastsætte mødedatoer og beslutte mødets tema.

Omdrejningspunktet for netværkene er ledelse – og pga. emnets spændvidde kan de enkelte grupper således udvikle sig meget forskelligt. Det er i høj grad op til gruppens medlemmer.
Hver gruppe har en ambassadør, som er gruppens tovholder og som sørger for at udpege en ansvarlig for næste møde. Ambassadøren sørger ligeledes for kontakten ind i bestyrelsen og til sekretariatet.

Kick-off:
Der afholdes kick-off for netværksgrupperne i forbindelse med arrangementet om “Moderne Ledelse” den 22. marts 2021, hvor grupperne for første gang får lejlighed til at mødes. (Vi forholder os endeligt til, hvordan arrangementet gennemføres, når vi kender restriktionsbilledet).

Bestyrelsen har allerede været i dialog med en række medlemmer, som har sagt ja til at være ambassadører og som glæder sig til opgaven.

Du vil inden kick-off modtage en oversigt over medlemmerne i din egen gruppe. Efter kick-off sørger ambassadøren for planlægningen af det første møde, hvor der vedtages et koncept for gruppens fremtidige møder.

Tilmelding:
Tilmeld dig ML Netværksgrupper snarest og senest den 1. marts 2021 for at komme med i første opstartsrunde med kick-off den 22. marts. Herefter vil der løbende blive startet nye grupper op.

Vi ser frem til at igangsætte netværksgrupperne sammen med dig.