Fra: 1. Maj 2024 - 15:00
Til: 3. Maj 2024 - 18:00


Studietur 2024: Helsinki

Der er fuld gang i planlægningen af turen til Helsinki den 1. – 3. maj 2024, og vi glæder os til en spændende tur.

For at få de optimale betingelser for planlægningen af turen – fx i forhold til antal hotelværelser – vil vi gerne have din tilmelding til turen senest den 5. marts.

Du skal i samme ombæring vælge enkelt- eller dobbeltværelse (+ room mate). Tilmelding/bestilling af enkeltværelse er bindende efter 5. marts.

Programmet for turen udsendes senere, og til den tid skal du foretage et par valg – mere om det til den tid.

Dagsorden til generalforsamling

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Fastlæggelse af kontingent:
  Bestyrelsen ønsker at gennemføre en løbende kontingentstigning, som er den første kontingentstigning siden 2012:Fra 2024: Det foreslås, at kontingentet stiger fra nuværende kr. 13.500,- + moms til kr. 14.250,- + moms (faktureres sammen med kontingentet i efteråret 2024).
  Fra 2025: Det foreslås, at kontingentet stiger til kr. 15.000,- + moms.
  Fra 2026: Det foreslås, at kontingentet stiger minimum 2% hvert år, første gang i 2026.

  Kontingentstigningen foreslås med baggrund i generelle prisstigninger og for at sikre en fortsættelse af det høje faglige niveau i de arrangementer, som ML gennemfører.

  Med den foreslåede stigning kommer vi på niveau med kontingentet hos Nordvestjysk Lederforum (kr. 16.000 + moms) og Vestjysk Lederforum (kr. 15.000 + moms). Til sammenligning koster et medlemskab hos ledernetværket Silkeborg Business kr. 8.500,- i kontingent for de hjemlige arrangementer, mens kontingentet er 24.000 årligt, hvis man deltager på udenlandsturen.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. §8
 6. Valg af bestyrelsessuppleanter, jf. §8
 7. Valg af statsautoriseret revisor.
 8. Behandling af indkomne forslag.
 9. Eventuelt