10. Januar 2023 15:45 - 19:30


Nytårskur 2023

Det er en stor fornøjelse at invitere til Midtjysk Lederforums traditionsrige nytårskur tirsdag den 10. januar 2023 kl. 15.45.

Denne gang har vi fået mulighed for at afholde nytårskuren hos NIDO på Regionshospitalet Gødstrup, Hospitalsparken 15, 7400 Herning (Indgang via hovedindgangen). NIDO er hospitalets center for forskning og uddannelse, og hospitalsdirektør Poul Michaelsen tager imod og fortæller om, hvad centret arbejder med efterfulgt af en rundvisning.

Igen i år kan vi kigge tilbage på et valgår, denne gang til folketinget. Journalist og TV 2’s politiske redaktør Hans Redder kommer og giver en landspolitisk status. Og når vi skriver den 10. januar, kan vi formentligt også kigge tilbage på dannelsen af en ny regering. Glæd dig til Hans Redders skarpe analyser og politiske indsigt.

Vi stiller også skarpt på det lokale og glæder os til at byde velkommen til vores to borgmestre Dorthe West, Herning Kommune, og Ib Lauritsen, Ikast-Brande Kommune, som begge vil komme med et bud på, hvad der ifølge dem vil præge det politiske billede i 2023. Der bliver ligeledes tid til debat og til at stille dine erhvervspolitiske spørgsmål.

Traditionen tro slutter vi af med nytårspølser, netværk og hyggeligt samvær.

Har du spørgsmål til arrangementet, så venligst kontakt sekretariatet på tlf. 20 64 85 40 eller info@lederforum.net.

Tilmeld dig allerede i dag og senest den 3. januar 2023.

HUSK, at du som medlem er velkommen til at invitere gæster med til foreningens arrangementer. Tilmelding af gæster skal ske på mail til info@lederforum.net – med angivelse af gæstens navn, titel, virksomhed og mailadresse. Deltagelse for gæster er gratis.

HUSK – HUSK:
At gæster/potentielle medlemmer skal leve op til §3 i foreningens vedtægter – klik HER.

Skulle du have spørgsmål til arrangementet er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet på info@lederforum.net.

NB: For nye medlemmer og gæster afholdes der for-møde kl. 15.00. Her vil formand Jesper Moos byde velkommen og give en kort intro til foreningen, hvorefter der vil være tid til en kort runde ”bordet rundt”. Separat tilmelding hertil på info@lederforum.net.