26. April 2022 07:30 - 10:00


Netværksmøde: Mindsetbaseret ledelse

Vi glæder os til at byde velkommen til netværksmøde den 26. april, hvor vi graver lidt dybere i et specifikt emne med efterfølgende tid til drøftelser i mindre grupper.

Emnet på dette netværksmøde er ”Mindsetbaseret ledelse”, som tager afsæt i mindsetforskningen, der særligt udspringer fra Stanford University, USA.

Målet med mindsetbaseret ledelse er at skabe teams, der præsterer optimalt gennem bl.a. et opgør med nulfejlskultur og uproduktiv intern konkurrence.

Med eksempler og øvelser sættes fokus på de områder og processer i organisationen, hvor mindsetbaseret ledelse kan gøre en væsentlig forskel uden at tabe virksomhedens mål af syne. Med cases illustreres, hvordan virksomheder arbejder med at forandre deres organisationskultur i retning af et udviklende mindset bl.a. for at imødegå udfordringer.

Mindsetbaseret Ledelse henvender sig til ledere på alle niveauer i både private og offentlige virksomheder.

Dagens oplægsholder er Allan Kortnum, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, som er medforfatter af bogen ”Mindsetbaseret ledelse – styrk organisationens samarbejde og læring”.

Netværksmødet afholdes tirsdag den 26. april 2022 kl. 7.30 – 10.00 i DGI Huset, Kousgaards Plads 3, 7400 Herning. Vi begynder med netværk og morgenmad kl. 7.30 – velkomst i salen kl. 8.00.

Tilmeld dig netværksmødet allerede i dag og senest den 20. april 2022.

Skulle du have spørgsmål til arrangementet er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet på info@lederforum.net eller på 20 64 85 40.