1. April 2020 16:30 - 21:00


UDSKUDT – Moderne Ledelse

UDSKUDT – HOLD ØJE MED HJEMMESIDEN

Hvordan udvikler ledelsesopgaven sig over tid for den enkelte leder – og hvordan påvirker tidens udvikling og tendenser det personlige lederskab??

Midtjysk Lederforum indbyder til arrangement onsdag den 1. april kl. 16.30 – 20.30. Her vil forfatter Tor Nørretranders vil give sit bud på, hvordan vores samfund udvikler sig over tid og hvordan det påvirker dig som leder. Hvilken samfundsmæssig udvikling har fx været med til at påvirke, at vi i moderne ledelse er gået fra at fokusere på involvering i stedet for styring og på tillid i stedet for kontrol? Tor vil ligeledes komme ind på hvad det helt grundlæggende er, der skal til for at tillid opstår mellem mennesker og dermed også i en ledelsesrelation.

I sit oplæg kommer Tor også ind på, hvordan kravene til en leders kompetencer udvikler sig, og hvilke positioner en leder fremadrettet skal indtage for at få det fulde potentiale frem i medarbejderne og sig selv.

Efter Tors indlæg skal vi høre tre af vores egne medlemmer fortælle om deres personlige ledelsesrejse. Fokus er på, hvordan de hver især har gennemgået en ledelsesmæssig udvikling over tid, og hvordan de konstant arbejder med at få det bedste frem i medarbejderne og sig selv. Medlemmerne er sammensat på en sådan måde, at vi får indblik i vidt forskellige ledelsesmetoder og -udfordringer:

  • Joakim Halvorsen, afdelingsleder hos NetIP A/S
  • Rikke Andersen, spillestedsleder på Fermaten
  • Flemming Storgaard, kommunaldirektør i Ikast-Brande Kommune

Workshop:
Undervejs guider Tor os igennem en drøftelse af dagens tema i mindre grupper, hvor du får mulighed for at erfaringsudveksle med de andre deltagere og blive yderligere inspireret til din egen ledelsesopgave.

Vi slutter af med netværk og socialt samvær over en middag inden vi igen går hver til sit.

Arrangementet afholdes på Fermaten, Smallegade 4, 7400 Herning.

Tilmeld dig arrangementet allerede i dag og senest den 26. marts 2020. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du velkommen til at sende en substitut, der har tilsvarende ledelsesansvar som dig.

HUSK, at du som medlem er velkommen til at invitere potentielle medlemmer med til foreningens arrangementer som gæst. Tilmelding skal ske på mail til info@lederforum.net – med angivelse af navn, titel, virksomhed og mailadresse. Deltagelse for potentielle medlemmer er gratis. HUSK at potentielle medlemmer skal leve op til §3 i foreningens vedtægter – klik HER.

Skulle du have spørgsmål til arrangementet er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet på info@lederforum.net

NB: For nye medlemmer og gæster afholdes der for-møde kl. 15.30 på Fermaten. Her vil formand Christian Ohn byde velkommen og give en kort intro til foreningen, hvorefter der vil være tid til en kort runde ”bordet rundt”. Separat tilmelding hertil på info@lederforum.net.

Tor Nørretranders

Oplægsholder Tor Nørretranders er en af Danmarks dygtigste faglitterære og tværvidenskabelige formidlere med et stort forfatterskab bag sig, der primært beskæftiger sig med det at være menneske.

”Mærk verden” fra 1991 blev hans store gennembrud. Senest har han i 2019 udgivet bogen ”Samfundsglæde”, som viser vigtigheden af at sætte pris på vores samfunds goder for også at kunne forsvare det.