24. Marts 2022 16:30 - 20:30


Moderne Ledelse

Online tilmelding er lukket. Ønsker du at tilmelde dig, kan du kontakte Susanne på info@lederforum.net

 

Hvordan udvikler ledelsesopgaven sig over tid for den enkelte leder – og hvordan påvirker tidens udvikling og tendenser det personlige lederskab??

Midtjysk Lederforum indbyder til arrangement torsdag den 24. marts 2022 kl. 16.30 – 20.30. Her vil forfatter Tor Nørretranders vil give sit bud på, hvordan vores samfund udvikler sig over tid og hvordan det påvirker dig som leder. Hvilken samfundsmæssig udvikling har fx været med til at påvirke, at vi i moderne ledelse er gået fra at fokusere på involvering i stedet for styring og på tillid i stedet for kontrol? Tor vil ligeledes komme ind på hvad det helt grundlæggende er, der skal til for at tillid opstår mellem mennesker og dermed også i en ledelsesrelation.

I sit oplæg kommer Tor også ind på, hvordan kravene til en leders kompetencer udvikler sig, og hvilke positioner en leder fremadrettet skal indtage for at få det fulde potentiale frem i medarbejderne og sig selv.

Efter Tors indlæg skal vi høre vores egne medlemmer fortælle om deres personlige ledelsesrejse. Fokus er på, hvordan de hver især har gennemgået en ledelsesmæssig udvikling over tid, og hvordan de konstant arbejder med at få det bedste frem i medarbejderne og sig selv. Medlemmerne er sammensat på en sådan måde, at vi får indblik i vidt forskellige ledelsesmetoder og -udfordringer:

  • Joakim Halvorsen, afdelingsleder hos NetIP A/S
  • Rikke Andersen, spillestedsleder hos Fermaten

Workshop:
Undervejs guider Tor os igennem en drøftelse af dagens tema i mindre grupper, hvor du får mulighed for at erfaringsudveksle med de andre deltagere og blive yderligere inspireret til din egen ledelsesopgave.

Arrangementet afholdes på Fermaten, Smallegade 4 , 7400 Herning

Tilmeld dig arrangementet allerede i dag og senest den 17. marts 2022. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du velkommen til at sende en substitut, der har tilsvarende ledelsesansvar som dig.

Skulle du have spørgsmål til arrangementet er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet på info@lederforum.net.

Tor Nørretranders

Oplægsholder Tor Nørretranders er en af Danmarks dygtigste faglitterære og tværvidenskabelige formidlere med et stort forfatterskab bag sig, der primært beskæftiger sig med det at være menneske.

”Mærk verden” fra 1991 blev hans store gennembrud. Senest har han i 2019 udgivet bogen ”Samfundsglæde”, som viser vigtigheden af at sætte pris på vores samfunds goder for også at kunne forsvare det.