17. Maj 2022 07:30 - 09:45


Generalforsamling 2022

Midtjysk Lederforum indkalder til ordinær generalforsamling den 17. maj kl. 07.30 – 09.45 på Heart, Bitten og Aage Damgaards Plads 2, 7400 Herning. Vi begynder med morgenmad og netværk kl. 7.30 – velkomst i salen kl. 8.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Fastlæggelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. §8
  6. Valg af bestyrelsessuppleanter, jf. §8
  7. Valg af statsautoriseret revisor.
  8. Behandling af indkomne forslag. Se bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer her.
  9. Eventuelt

Forslag som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indleveret skriftligt til formanden for bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen glæder vi os meget til at præsentere Svend Brinkmann – én af de stærkeste stemmer i debatten om tidens tendenser og om hvordan vi kan gå både med og imod dem. Overskriften for Svends indlæg denne maj-morgen er:

TÆNK! – ET FORSVAR FOR DET TANKEFULDE LIV I EN TANKELØS TID
Mere end noget andet mangler det moderne menneske eftertænksomhed! Det er udgangspunktet for Svend Brinkmanns nye foredrag, der forsvarer en tankefuld livsform i en tankeløs tid.

Som mennesker har vi et potentiale til at tænke både dybt og kritisk, men det er sjældent, at der gives tid og rum til det. I det moderne accelerationssamfund skal der nemlig konstant produceres, konsumeres og optimeres, og vi bombarderes løbende med indtryk fra medierne, reklamer og sociale medier – så hvornår kan vi egentlig tænke?

Tilmeld dig generalforsamlingen allerede i dag og senest den 12. maj 2022. Såfremt du er forhindret i at deltage, er du velkommen til at sende en substitut, der har tilsvarende ledelsesansvar som dig.

GÆSTER:
Vi har besluttet at åbne op for deltagelse af gæster til dette års generalforsamling, så har du nogle i dit netværk, du ønsker at invitere med, så giv sekretariatet besked på info@lederforum.net – med angivelse af navn, titel, virksomhed og mailadresse. Deltagelse for gæster/potentielle medlemmer er gratis samtidig med, at de skal leve op til §3 i foreningens vedtægter – klik HER. Gæster har ikke stemmeret.

Skulle du have spørgsmål til arrangementet er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet på info@lederforum.net eller på 20 64 85 40