Ny bestyrelse i Midtjysk Lederforum

Den 3. maj 2018 afholdte Midtjysk Lederforum den ordinære generalforsamling på Donau floden i Budapest.

Her skete et større skift i bestyrelsen. Foreningens Formand René Andresen fra Danske Bank, Mette Bundgaard fra Time Consult ApS og Søren Trærup fra JFP valgte ikke at genopstille. Vi takker dem alle tre deres store arbejde i Midtjysk Lederforum.

Bestyrelsen havde peget på tre nye som samtidig var klar til at træde ind i bestyrelsen. Alle blev valgt ind: Allan Bjørn fra Partner Revision, Diana Vejrup fra Colour Compagniet A/S og Jesper Moos fra SHINING EYES. Derudover blev følgende genvalgt: Christian Ohn fra hamiconsult a/s, Pia Stræde Palmelund fra Remisen Brande, Henrik Kjeldsen fra Herning Kommune og Inger Mørch Hauge fra AU-Herning. Kenneth Mikkelsen fra Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande bliver også en del af den nye bestyrelse, da han jf. vedtægterne er “født”medlem.

Ligeledes blev 2 nye suppleanter valgt ind: 1. suppleant Susanne Moltsen fra JKS og 2. suppleant Kent Bloch Sørensen fra Invita Herning.

EY blev genvalgt som foreningens revisor.

Bestyrelsen konstituerede sig på først kommende bestyrelsesmøde den 17. maj 2018 således:

Formand – Christian Ohn fra hamiconsult a/s
Næstformand  – Jesper Moos, SHINING EYS
Kasserer – Kenneth Mikkelsen, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Se hele bestyrelsen