Kristine Holm-Jensen

Museumsdirektør

Tlf.: 51150188

E-mail: khj@museummidtjylland.dk

Museum Midtjylland

Museum Midtjylland
Vestergade 20
7400 Herning

Tlf:
91898868
Website:
museummidtjylland.dk

Profil

Museum Midtjylland er en selvejende institution og et statsanerkendt, kulturhistorisk museum, som formidler og levendegør den midt- og vestjyske historie som en del af en lokal, men også national og international fortælling.

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling sikre kulturarven i sit ansvarsområde, som dækker Herning og Ikast-Brande Kommuner.

Museet består af i alt fem besøgssteder, som på hver sin måde udgør en del af den samlede fortælling: Frilandsmuseet Herning, Herningsholm Museum, Klosterlund Museum, Tekstilmuseet og Vester Palsgaard Skovmuseum.

Branche: Museums and Institutions