10. Oktober 2017 08:00 - 10:00


Netværksmøde: Autentisk ledelse – Leder du med autenticitet?

HVORDAN FREMSTÅR DU SOM DET DU GIVER DIG UD FOR AT VÆRE
– EN LEDER?

Midtjysk Lederforum satte denne morgen fokus på Autentisk Ledelse.

Inden for ledelse er der i dag mange Buzzwords – ord som summer. Buzzwords kan være nyttige for ledere, fordi de så lyder, som man forventer en leder skal lyde. Men ledelse er meget mere end de ord du bruger. En leder skal besidde de ledelsesmæssige kompetencer til at kunne varetage ledelsesfunktionen. Ledelse skal komme indefra.

Et af de spørgsmål der blev stillet denne morgen var: – Kunne du tænke dig at blive ledet af dig selv?

Deltagerne fik en række værktøjer til at fremstå som en leder med tyngde og troværdighed. Netværksmødet var en workshop, som bl.a. omhandlende hvad der sker, når lederskabet fokuseres på som en specifik faglighed.

Workshoppen blev styret af Anette Hvidtfeldt, indehaver af Catalyzator. Anette Hvidtfeldt har en baggrund som Bac Scient i Idræt fra Københavns Universitet, men har de sidste 10 år som selvstændig konsulent primært beskæftiget sig med ledelses- og organisationsudvikling. Desuden er Anette kendt for – ved sin direkte og humoristiske facon – at formå at omsætte teori til praksisnær viden på en let og forståelig facon med relevans til hverdagen.

Netværksmødet blev afholdt hos Danske Bank, Dalgasgade 27, 7400 Herning