27. Oktober 2020 09:00 - 10:00


ML-online: Er din virksomhed også “ramt” af VUCA?

Oplever du også af og til, at de ydre påvirkninger til tider er alt for komplekse og uforudsigelige og til tider nærmest umulige at forholde sig til?

I så fald er du ikke alene!

Tilbage i 1993 blev to Black Hawk-helikoptere skudt ned i Mogadishu under en amerikansk militæroperation. 18 amerikanske soldater blev dræbt, og ligene slæbt gennem gaderne til spot og spe, udstillet for hele verden. Alle taktikker, strategier og forudsigelser var slået fejl. Det amerikanske forsvar havde læst situationen forkert, og verden var ikke længere den samme – noget var for altid forandret.

Nederlaget ramte den amerikanske selvforståelse og verdensopfattelse som et chok. Oplevelsen blev efterfølgende sammenfattet i akronymet VUCA, som senere har vundet indpas i ledelseslitteraturen.

Lige nu har det måske aldrig været mere klart, at vi lever i en VUCA-verden. En verden, der samlet set kan beskrives med disse 4 ord:

  • Volatility – et udtryk for at forandringer kommer på uventede tidspunkter
  • Uncertainty – betyder at der er mangel på informationer
  • Complexity – opstår når der er mange sammenkoblede elementer og afhængigheder, som er svære at overskue
  • Ambiguity – er et udtryk for at noget er tvetydigt og det er uklart hvordan årsager og sammenhænge er forbundet

På dette online-arrangement vil vi prøve at dykke ned i VUCA-begrebet for bedre at kunne forstå, hvad det er der sker omkring os og hvordan vi kan forholde os til de udfordringer og muligheder, der følger med.

Kenneth Mikkelsen fra Erhvervsrådet vil tage os med ud på en tidsrejse, hvor han vil give et bud på, hvad det helt konkret er, der ”rammer” os ude i virksomhederne i disse år.

Efterfølgende vil Jesper Moos fra Shining Eyes tage os med ind i VUCA-begreberne og gøre os klogere på, hvad det er for et ledelsesmæssigt paradigme vi befinder os i – og hvilke ledelseskompetencer fremtiden kalder på.

Tilmeld dig arrangementet, som du plejer. Dagen før arrangementet vil du få tilsendt et link på mail samt info om, hvordan du logger på.

Skulle du have spørgsmål til arrangementet er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet på info@lederforum.net